Cofnij


We wrześniu 2021 rozpoczyna się przygotowanie
kolejnej grupy do przyjęcia tego sakramentu.
Dzieci z klas III szkół podstawowych
można zapisywać do końca września.

Jeżeli ktoś był ochrzczony poza naszą parafią
ma obowiązek dostarczenia aktualnej metryki chrztu.


Wymagane dokumenty

  • Jeśli dziecko było ochrzczone w innej parafii – należy dostarczyć metrykę chrztu (dokument ten jest ważny 6 miesięcy od chwili wystawienia)
  • Jeśli dziecko nosi inne nazwisko niż w dniu chrztu – należy wcześniej zgłosić ten fakt i przedstawić sądowy dokument zmiany nazwiska lub nowy akt urodzenia.
  • Jeśli dziecko obecnie mieszka na terenie innej parafii – wymagana jest zgoda na przystąpienie do tego sakramentu od tamtejszego proboszcza.

Podstawowym warunkiem dopuszczenia dziecka do Pierwszej Komunii Świętej jest:

  • ciągłość uczestnictwa w katechezie szkolnej
  • obecność na niedzielnych Mszach św.
  • obecność dzieci i rodziców na spotkaniach formacyjnych (wg. ogłoszeń)
Copyright 2011 Parafia św. Stanisława w Siedlcach
Joomla theme by artisteer review