Cofnij

Przygotowanie do zawarcia sakramentu małżeństwa

W sprawach zawarcia Sakramentu Małżeństwa narzeczeni zgłaszają się osobiście do kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania.


Pierwsze spotkanie:

 • Ogólna rozmowa z kapłanem na temat małżeństwa
 • Ustalenie daty ślubu
 • Kapłan poinformuje narzeczonych o obowiązku odbycia nauk przedmałżeńskich i spotkań w Poradni Życia Rodzinnego.

Drugie spotkanie (3 miesiące przed ślubem):

 • Spisanie protokołu przedmałżeńskiego w celu stwierdzenia braku przeszkód małżeńskich,
 • Narzeczeni powinni dostarczyć następujące dokumenty:
   1. aktualne metryki chrztu (ważne 6 miesięcy) z adnotacją o bierzmowaniu
    (jeśli w metryce brak informacji o bierzmowaniu – należy zgłosić się po dodatkowe zaświadczenie do parafii bierzmowania),
   2. dowody osobiste,
   3. zaświadczenia o odbyciu nauk przedmałżeńskich i wizycie w Poradni Życia Rodzinnego,
   4. zaświadczenie z USC lub odpis aktu zawarcia związku cywilnego.
 • Jeśli narzeczeni odbyli już nauki przedślubne i spotkania w Poradni Życia Rodzinnego, to zostaną spisane zapowiedzi i wydana prośby o wygłoszenie zapowiedzi do parafii zamieszkania drugiej strony, a jeżeli nie wszystkie formalności zostały dopełnione to kapłan umawia się z narzeczonymi na dodatkowe spotkanie, aby dopełnić formalności i spisać zapowiedzi.
 • Przed kolejnym spotkaniem narzeczeni powinni dostarczyć dane świadków małżeństwa (imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania)

Trzecie spotkanie (kilka dni przed ślubem):

 • Narzeczeni powinni dostarczyć zaświadczenia o wygłoszonych zapowiedziach w innej parafii (jeśli były wygłoszone).
 • Zostanie podpisany aktu ślubu i nastąpi złożenie podpisów przez narzeczonych i świadków.

Nauki dla narzeczonych

Pary mające zamiar zawrzeć Sakrament Małżeństwa, zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego, mają obowiązek uczestnictwa w Katechezach dla narzeczonych oraz spotkaniach w Poradni Życia Rodzinnego.

Copyright 2011 Parafia św. Stanisława w Siedlcach
Joomla theme by artisteer review