Cofnij


„…napełniajcie się Duchem,
przemawiając do siebie wzajemnie w psalmach i hymnach,
i pieśniach pełnych ducha,
śpiewając i wysławiając Pana w waszych sercach.”

(List do Efezjan 5, 19-20)


Parafialny chór mieszany tworzą dorośli i młodzież. Przygotowujemy repertuar utworów religijnych na cały rok liturgiczny, aby śpiewem ubogacać liturgię niedzielnej Mszy Świętej, święta kościelne oraz ważne wydarzenia w parafii.

Naszą myślą przewodnią jest zapis w Katechizmie Kościoła Katolickiego na temat miejsca śpiewu i muzyki w obrzędach liturgicznych, przypominający, że "tradycja muzyczna Kościoła stanowi „skarbiec nieocenionej wartości”, który należy pielęgnować i rozwijać. Czerpiemy radość z muzyki, powtarzając za św. Augustynem: „Kto śpiewa, ten się dwa razy modli”.


"Śpiewajcie Panu pieśń nową,
śpiewajcie Panu, wszystkie krainy!
Śpiewajcie Panu, błogosławcie Jego imię,
z dnia na dzień głoście Jego zbawienie!"

(Psalm 96)

Copyright 2011 Parafia św. Stanisława w Siedlcach
Joomla theme by artisteer review