Cofnij


 

Wspólnotą opiekuje się Ks. Mariusz Telaczyński

Spotkania odbywają się zawsze 23 dnia miesiąca o 18:30

 


Biskup Siedlecki Kazimierz Gurda w dniu 12 października 2020 roku wydał dekret o powołaniu BRACTWA STRAŻNIKÓW KOŚCIOŁA oraz zatwierdził jego Statut.

Bractwo powstaje dla mężczyzn pragnących kształtować swoją wiarę, przywiązanie do kościoła oraz jego obronę a także obronę wartości chrześcijańskich we współczesnym świecie na wzór bł. Wincentego Lewoniuka i Dwunastu jego Towarzyszy, Męczenników Pratulińskich.

„Bractwo jest wspólnotą apostolsko-modlitewną,
mającą charakter stowarzyszenia publicznego,
zrzeszającą mężczyzn troszczących się o własne zbawienie
oraz zbawienie członków swoich rodzin.”


Członkiem Bractwa może zostać każdy ochrzczony, pełnoletni mężczyzna wyznania katolickiego dla którego wiara w Boga potwierdzana życiem jest wartością nadrzędną.

Zapraszamy mężczyzn z naszej Parafii do zapoznania się z założeniami Bractwa, rozważenia przystąpienia do bractwa i po przemodleniu decyzji o poinformowanie Ks. Proboszcza o swojej decyzji.

Copyright 2011 Parafia św. Stanisława w Siedlcach
Joomla theme by artisteer review