08.01.2022 - spotkanie formacyjne wdów i dziewic konsekrowanych

8 stycznia 2022 w naszej parafii odbyło się kolejne już spotkanie formacyjne wdów i dziewic konsekrowanych oraz kandydatek do obu stanów. Tym razem spotkaniu o charakterze formacyjnym towarzyszyło spotkanie opłatkowe. Styczniowe spotkanie, wzorem poprzednich, rozpoczęło się Mszą świętą, którą sprawował Delegat Biskupa ds. Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego, ks. Sebastian Bisek.

Następnie wszyscy zebrani, w ciszy uczestniczyli w adoracji Jezusa Eucharystycznego. Kolejnym stałym punktem spotkania była konferencja wygłoszona przez ks. Sebastiana.

Uczestniczki spotkania zostały poprowadzone w głąb tematu modlitwy. Prelegent przywołał postacie biblijne stanowiące wzory modlitwy. I tak pierwszym przykładem i wzorem był Mojżesz, który rozmawiał z Bogiem twarzą w twarz, przekazywał ludowi słowo Boga i wstawiał się do Boga za ludem. Dalej mowa była o Samuelu, królu Dawidzie oraz prorokach, którzy byli i nadal są przewodnikami na drodze życia modlitwy.

Ostatnim punktem było spotkanie opłatkowe rozpoczęte odczytaniem opisu Narodzenia Pańskiego i modlitwą.

Copyright 2011 Parafia św. Stanisława w Siedlcach
Joomla theme by artisteer review