19.02.2022 - Spotkanie formacyjne Wdów i Dziewic Konsekrowanych

W sobotę, 19 lutego 2022, w naszej parafii, odbyło się kolejne już spotkanie formacyjne Wdów i Dziewic Konsekrowanych oraz kandydatek do w/w stanów.

Tym razem na spotkanie formacyjne przybył Biskup Ordynariusz Kazimierz Gurda. Dostojny gość przewodniczył Mszy św., podczas której skierował słowo do zebranych. Ks. Biskup w jednym z fragmentów swojej homilii, nawiązując do ewangelii z dnia wskazał na analogię między wejściem Apostołów na Górę Tabor a przyjęciem powołania do życia na drodze konsekracji.

Podczas spotkania nie zabrakło konferencji oraz adoracji Najświętszego Sakramentu, jednakże ze względu na Gościa w zmienionej kolejności. I tak tematem konferencji, którą wygłosił Delegat Biskupa ds. Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego - ks. Sebastian Bisek, była modlitwa ze szczególnym uwzględnieniem Jezusa, który jest wzorem modlitwy.

Podczas Adoracji uczestnicy w modlitwie różańcowej prosili Boga o pokój na całym świecie.

Ostatnim punktem spotkania była wspólna agapa.

Copyright 2011 Parafia św. Stanisława w Siedlcach
Joomla theme by artisteer review