Ogłoszenia 31.07.2022 - XVIII Niedziela Zwykła

1. Sierpień to miesiąc dobrowolnej abstynencji od napojów alkoholowych. To wieloletnia praktyka duszpasterska, kontynuowana od czasów bł. kard Stefana Wyszyńskiego, która wydała wiele dobrych owoców. Zachęcamy, aby w tym miesiącu podjąć abstynencję w intencji tych, którzy borykają się z tym uzależnieniem. Czy stać nas, aby chronić rodaków przed grzechem pijaństwa?

2. Miesiąc sierpień, który jutro rozpoczynamy to nie tylko połowa wakacji, czas pieszych pielgrzymek do sanktuariów maryjnych, ale to także miesiąc zawierający bardzo ważne daty w historii naszej Ojczyzny.
      - Jutro 1 sierpnia 78 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego.
      - 15 sierpnia - 102 rocznica Bitwy Warszawskiej zwanej także Cudem nad Wisłą
      - 17 sierpnia - 103 rocznica Wybuchu Pierwszego Powstania Śląskiego
      - 31 sierpnia - Dzień Solidarności i Wolności, 42 rocznica podpisania porozumień sierpniowych.
    Pamiętajmy w codziennej modlitwie o naszej Matce - Ojczyźnie, aby Ona była zawsze wierna Chrystusowi, Krzyżowi i Ewangelii, ale również niech nasza postawa patriotyczna wyraża się przez znak wywieszenia flagi w tych ważnych dniach.


3. Dziś ulicami naszego miasta przejdzie kolejny pokutny marsz różańcowy. Początek o godz. 18.00 przy figurze Jana Pawła II a zakończenie w katedrze.

4. 2 sierpnia można uzyskać odpust zupełny „Porcjunkuli” pod zwykłymi warunkami a więc stan łaski uświęcającej oraz modlitewne nawiedzenie kościoła.
      Odpust ten wiąże się z podaniem, wg którego Matka Boża, ukazując się św. Franciszkowi, miała powiedzieć, że w zamian za jego gorliwość w staraniach o zbawienie dusz, może on poprosić o łaskę, jaką zechce. Św. Franciszek prosił, aby wszyscy, po odbytej ze skruchą spowiedzi i po nawiedzeniu kaplicy Porcjunkuli, mogli otrzymać odpust zupełny. Pan Jezus, w czasie objawienia, obiecał Franciszkowi odpust zupełny dla wszystkich, którzy po spowiedzi i przyjęciu Komunii świętej odwiedzą kapliczkę. W 1911 roku papież Pius X rozszerzył ten przywilej na wszystkie kościoły.

5. Tego też dnia wyrusza 42 PPP na Jasną Górę. Rozpoczęcie Mszą św. w katedrze o godz. 7.00. W tym także czasie w naszej świątyni duchowe pielgrzymowanie. Rano o 6.30 godzinki, wieczorem Msza św. z katechezą pielgrzymkową, różaniec i Apel. Zapraszamy na te spotkania.
    Intencje duchowego pielgrzymowania można składać w zakrystii. Będą one omadlane przez pielgrzymów idących na Jasną Górę.

6. W tym tygodniu I czwartek, wieczorna adoracja do 21.00. I piątek – tego dnia o godz. 16.00 Msza św. z sakramentem małżeństwa, w związku z tym nabożeństwa ku czci NSPJ po Mszy św. o 7.00 i 18.00. I sobota: święto Przemienienia Pańskiego. Tego dnia Msze św. w naszym kościele o godz. 7.00; 9.00 i 18.00; 8.30 różaniec, potem Eucharystia, błogosławieństwo dla chorych
i spotkanie KŻR.

7. W ostatnich latach w Polsce doszło do setek profanacji, dewastacji, aktów wandalizmu i zniszczeń kapliczek, figur, przydrożnych krzyży oraz murów świątyń i zakłóceń Mszy św. Zdecydowana większość sprawców tych działań pozostaje bezkarna. Dlatego Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „w obronie chrześcijan” zaproponował zmiany treści przepisów karnych, aby dawały one realną ochronę prawną osobom wierzącym oraz obiektom kultu religijnego i aktualnie zbiera podpisy pod projektem.
    Zachęcamy do składania podpisów pod tym projektem, które będą zbierane w przyszłą niedzielę po Mszach św. Zachęcamy do wspierania tej inicjatywy. Na liście poparcia do Sejmu niezbędne będzie podanie numeru PESEL.

8. W miesiącu sierpniu będzie posługiwał w naszej parafii ks. Krystian Bajkowski, doktorant KUL.

9. Bóg zapłać za ofiary z Akcji 1 grosz za 1 km bezpiecznej jazdy.  Zebrano kwotę 2300,00 PLN.

10. Bóg zapłać za ofiarę na funkcjonowanie naszej parafii:
    Bezimienna – 100 PLN.

11.    W bieżącym numerze Echa Katolickiego przeczytamy m.in.:
    - Świadectwo człowiek, który od 19 lat żyje w trzeźwości;
    - O bohaterskim powstaniu warszawskim;
    - Poruszający artykuł o bł. nazaretankach – męczenniczkach z Nowogródka;
    - Historię życia płynącego z wiary brata św. Jana Pawła II;
    - O uzależnieniach współczesnych seniorów.

12. Ogłoszenia parafialne znajdziemy w gablocie przed kościołem oraz w Internecie na stronie naszej parafii.

13. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do wieczność:
    - † Witold Chaciński


    Jego, naszych bliskich zmarłych, poległych w czasie Powstania Warszawskiego, dusze przebywające w czyśćcu polecajmy Bożemu miłosierdziu wołając:
                                           Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

Copyright 2011 Parafia św. Stanisława w Siedlcach
Joomla theme by artisteer review